Håkan Kvarnström

Håkan Kvarnström
  • Head of Enterprise Risk Management, TeliaSonera

Håkan Kvarnström, Head of Enterprise Risk Management, TeliaSonera

My Sessions

.site-footer{ position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0; }