Håkan Kvarnström

Håkan Kvarnström
  • Head of Enterprise Risk Management, TeliaSonera

Håkan Kvarnström, Head of Enterprise Risk Management, TeliaSonera

My Sessions