Syspeace

Syspeace

Syspeace tillverkas av Treetop Innovation AB och har funnits på marknaden för IT-säkerhetsprodukter sedan sommaren 2012.
Syspeace är ett HIPS (Host based Intrusion Prevention System) designat för Windows-servers i syfte att säkra upp dom för s.k. Brute Force Attacker. När någon systematiskt antingen med hög eller låg intensitet försöker gissa kontouppgifter i syfte att bryta sig in i IT-systemet hindrar Syspeace dom från att fortsätta en attack.

Syspeace skyddar Windows servrar både från interna och externa hot och då den globala hotbilden har ökat explosionsartat de senaste åren fungerar Syspeace som en numera nödvändig intelligent säkerhetsvakt för företages IP.

For more information visit Syspeace.com.