Fusemail

Fusemail

Fusemail (tidigare Stay Secure) är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa.

Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter.

Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Läs vad våra kunder säger om oss.

Lokal anpassning och global kompetens

Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant.

Svenska support och svenska datacenter

Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter.

FuseMail följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet.

För mer information, besök: htp://www.fusemail.com/sv